Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο Πολυπολιτισμικά Σχολεία στην Κύπρο: Στόχοι για ένα Πολυπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

From Future Worlds Center Wiki
Revision as of 09:28, 12 July 2016 by Andreas P. Andreou (talk | contribs) (Created page with "{{Book |title=Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο Πολυπολιτισμικά Σχολεία στη...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο Πολυπολιτισμικά Σχολεία στην Κύπρο: Στόχοι για ένα Πολυπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο Πολυπολιτισμικά Σχολεία στην Κύπρο: Στόχοι για ένα Πολυπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Author(s) Stella Gabriel Florentina Papachrysostomou
Editor(s) Yiannis Laouris Kerstin Wittig
Pages 26
ISBN-13 978-9963-677-26-9
Year 2008


Summary

Students, teachers, and parents were engaged in workshops and activities throughout the Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus to promote European Values and Regional and International Peace project to create a vision for a multi-ethnic and multicultural Cyprus. This booklet provides the results of a Structured Democratic Co-Laboratory in which engaged participants were asked to reflect on the main goals of our Educational System as part of the promotion of European Values in Cyprus.

Στόχοι για ένα Πολυπολιτισμικό Εκπαιδευτικό Σύστημα