Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό

From Future Worlds Center Wiki
Revision as of 09:05, 12 July 2016 by Andreas P. Andreou (talk | contribs) (Created page with "{{Book |title=Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό
Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό
Author(s) Elia Petridou Larry Fergeson
Editor(s) Yiannis Laouris Joseph Joseph
Pages 10
ISBN-13 978-9963-677-24-5
Year 2008


Summary

Students, teachers, and parents were engaged in workshops and activities throughout the Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus to promote European Values and Regional and International Peace project to create a vision for a multi-ethnic and multicultural Cyprus. This booklet provides a thoroughly comprehensible introduction to Mulituculturalism.

Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό