Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο: Νεολαία για μια Πολυπολιτισμική Κύπρο

From Future Worlds Center Wiki
Revision as of 08:26, 12 July 2016 by Andreas P. Andreou (talk | contribs) (Created page with "{{Book |title=Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο: Νεολαία για μια Πολυπολιτισ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο: Νεολαία για μια Πολυπολιτισμική Κύπρο
Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο: Νεολαία για μια Πολυπολιτισμική Κύπρο
Author(s) Kerstin Wittig
Editor(s) Yiannis Laouris
Pages 12
ISBN-13 978-9963-677-23-8
Year 2008


Summary

Students, teachers, and parents were engaged in workshops and activities throughout the Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus to promote European Values and Regional and International Peace project to create a vision for a multi-ethnic and multicultural Cyprus. This booklet provides information for youth to further promote awareness and increase sensitivity of the Cypriot Society toward multi-ethnic and multicultural issues.

Βιβλιαράκι Χτίζοντας μια Πολυεθνική Κύπρο: Νεολαία για μια Πολυπολιτισμική Κύπρο