FAIE

From Future Worlds Center Wiki
Jump to navigationJump to search

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych Foundation of Alternative Educational Initiatives

Ul. Ukryta 14 43-300 Bielsko-Biała Polska/Poland

Tel.: +48 511 551 439 http://www.fundacjaaie.eu/ http://pl-pl.facebook.com/FundacjaAIE