Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό

From Future Worlds Center Wiki
Jump to navigationJump to search
Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό
Χτίζοντας μια Πολυεθνολογική και Πολυεθνική Κύπρο: Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό
Author(s) Elia Petridou Larry Fergeson
Editor(s) Yiannis Laouris Joseph Joseph
Pages 10
ISBN-13 978-9963-677-24-5
Year 2008


Summary

Students, teachers, and parents were engaged in workshops and activities throughout the Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus to promote European Values and Regional and International Peace project to create a vision for a multi-ethnic and multicultural Cyprus. This booklet provides a thoroughly comprehensible introduction to Mulituculturalism.

Εισαγωγή στον Πολυπολιτισμό